سری جدید مشاغل جهت گرین کارت آمریکا

سری جدید مشاغل جهت گرین کارت از طریق کار  EB3 کپیتال اینترنشنال طی قرار دادی جدید با یکی از بزگترین کارخانه های تولید مواد غذایی و لوازم خانگی درآمریکا  از بین متقاضیان گرین کارت امریکا با شرایط جدید  و به مدت محدود متقاضی میپذیرد. گرین کارت آ…

تکمیل ظرفیت گلخانه و ویزای EB-3

امرزو جمعه 27 ماه مه خبردار شدیم که نیروی کار گلخانه در فلوریدا جهت ویزای ای بی-3 تکمیل شده. ظرفیت این برنامه 125 نفر - خانواده  بوده که در حال حاضر تکمیل شده و متقاضی جدید نمی پذیرند.همکاران ما درتلاشند که با قرارداد با کارفرمای جدید و یا ش…
,

گرین کارت آمریکا-EB-3

اخذ گرین کارت آمریکا از طریق استخدام در گلخانه و پرورش گل و گیاه در استان فلوریدا( به مدت محدود) متقاضیان گرین کارت آمریکا از طریق استخدام شدن توسط اسپانسور یا کار فرما میتوانند به مدت یک سال به صورت قراردادی در گلخانه های زنجیره ای و مراکز پرورش گ…

-روش EB-3 استخدام در آمریکا و اخذ گرین کارت به مدت محدود

اخذ گرین کارت آمریکا از طریق استخدام در گلخانه و پرورش گل و گیاه در استان فلوریدا( به مدت محدود) متقاضیان گرین کارت آمریکا از طریق استخدام شدن توسط اسپانسور یا کار فرما میتوانند به مدت یک سال به صورت قراردادی در گلخانه های زنجیره ای و مراکز پرورش گ…