استانهای کانادا

کانادا دارای 10 استان و 3 منطقه ازاد می باشد که کلا جمعیتی بالغ بر 33 میلیون نفر را در بر میگیرند.

استانهای کانادا به ترتیب از شرق به غرب:

نیوفاند لند – جزیره پرنس ادوارد-نیوبرانزویک- نواسکوشیا- کبک- انتاریو -مانیتوبا-ساسکاچوان- آلبرتا- بریتیش کلمبیا می باشند.

منطقه های  شمالی کانادا عبارتند از -منطقه شمالی بزرگ – نونو وت – یوکان

هر کدام از استانهای کانادا می توانند جهت جذب مهاجر قوانین خاص خود را متناسب با نیاز وضع و اجرا نمایند.