استان نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک واقع شده در انتهای شرقی کانادا با سه شهر بزرگ فردریکتون، سنت جان و مونکتان یکی از زیباترین و مهمترین استانهای کانادا بشمار میرود.

مرکز این استان شهر فردریکتون می باشد.استان نیوبرانزویک دارای دانشگاههای  مطرح از جمله دانشکده حقوق که بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه کانادا می باشد و همچنین دانشگاهای علوم کامپیوتر- مهندسی و پزشکی می باشد.

در حال حاضر برنامه سرمایه گذاری از طریق استان نیوبرانویک موقتا متوقف شده است و دولت این ایالت قصد دارد که به پرونده های دریافتی سالهای قبل سریعتر رسیدگی نماید.

CLOSE
CLOSE