استان نیوفاند لند

استان نیو فاند لند

 Newfoundland and Labrador

 مهاجرت  و اقامت دایم کانادا از طریق ورود سریع برای افراد متخصص

EXPRESS ENTRY SKILLED WORKER

افراد متخصصی که خارج از کانادا زندگی می کنند و برای برنامه “ورود سریع” توسط وزارت مهاجرت کانادا پذیرفته شده اند و دارای پیشنهاد شغلی در استان نیوفاند لند و لبرادور  هستند و قصد دارند به طور دائم در این استان ساکن شوند، برای این برنامه واجد شرایط هستند. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ظرف مدت شش ماه پس از دریافت درخواستهای ارسالی، آنها را بررسی می کند.

شرایط لازم عبارتند از:

1- پذیرفته شدن برای ورود به برنامه ورود سریع توسط وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا و داشتن شماره پرونده که شامل حرف E و تعداد 9 شماره است.

2- داشتن یک پیشنهاد شغلی تخصصی تمام وقت از یک کارفرما در استان نیوفاندلند با حقوق و مزایای منطبق با قانون. شغل مربوطه بایددر لیست کد مشاغل ملی National Occupational Code (NOC)  موجود باشد.

3- داشتن امتیاز 67 از 100 در جدول امتیازبندی PNP . جهت جدول متیازات اینجا را کلیک کنید.

4- داشتن مجوز کار یا داشتن اجازه برای درخواست مجوز کار از وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا. مجوز کاری که با درخواست PNP میفرستید باید شش ماه اعتبار داشته باشد.

5- داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی از کانادا یا مدرک تحصیلی معادل سازی شده توسط آژانس هایی که مدارک تحصیلی را معادل سازی می کنند و مورد قبول وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا می باشند. سطح تحصیلی مدرک معادل سازی شده و آنچه در پرونده “ورود سریع” اعلام شده باید همخوان باشد.

6- داشتن مدرک اثبات توان مالی برای استقرار خود و خانواده در این استان .

7- داشتن مدرک زبان از یک موسسه معتبر. نمره  زبان و آنچه اعلام شده باید برابر باشد.

اگر سابقه کار شما در زمینه ای می باشد که برای انجام کار خود در این استان بایدگواهی یا مجوز بگیرید، لازم است مدارکی که نشان میدهد واجد شرایط کسب این مجوز هستید با فرم درخواست PNP  ارسال شود.

CLOSE
CLOSE