گرین کارت آمریکا

اخذ گرین کارت آمریکا از روشهای مختلفی جهت متقاضیان خارجی امکان پذیر می باشد.ازجمله عمده روشهای کسب گرین کار امریکا شرکت در قرعه کشی لاتاری می باشد .  روشهای دیگری نظیر سرمایه گذاری ، کار آفرینی و ویزاهای ازدواجی و کارگری می توان نامبرد. جهت اطلاعات کامل به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.