اخذ ويزاهاي سرمايه گذاری و كار افرينی استراليا در كوتاهترين مدت براي مديران و صاحبان مشاغل توسط وكيل رسمی امور مهاجرتی و وكيل پايه يك دادگستری استراليا.

برنامه ويژه كارافرينی استراليا تنها با ٢٠٠٠٠٠ دلار سرمايه گذاری شخصی به شما متقاضيان عزيز اين امكان را ميدهد كه در هر كجای استراليا كه مايل هستيد زندگی و بيزنس خود را پايه گذاری نموده و أقامت دايم استراليا را برايی خود و كليه اعضای خانواده اخذ نماييد.

وكلای زبده و متخصص گروه ما ميتوانند شما را در كليه مراحل اخذ ويزا ، انتقال سرمايه، تاسيس يا خريد بيزنس و نهايتا اخذ اقامت دايم استراليا ياری نمايند.

CLOSE
CLOSE