بیانیه دولت کانادا برای ورود افراد غیر کانادایی در خصوص ویروس کرونا

/
طبق بیانیه دولت فدرال کانادا مبنی بر بستن مرزها و منبع ورود ا…
ویزای تحصیلی کانادا

شرایط خاص مهاجرت با توجه به شیوع ویروس کرونا

/
با توجه به گسترش ویروس کرونا در دنیا اداره مهاجرت و شهروندی کاناد…
ویزای تحصیلی کانادا

حذف مصاحبه از برنامه متقاضیان سرمایه گذاری استان کبک

/
طبق اخرین اطلاعات و رایزنی با مراکز سرمایه گذاری و بروکرها در اس…
ویزای تحصیلی کانادا

قانون جدید استان کبک برای سال 2020

/
شرایط جدید برای اخذ اقامت کبکاز تاریخ اول ژانویه 2020 تمام کسانی که …
موارد مهم در اخذ ویزای تحصیلی

موارد مهم در اخذ ویزای تحصیلی

/
موارد مهم در اخذ ویزای تحصیلیاینروزها با توجه سخت گیریهای بیشتر اداره…
ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا 2020 + شرایط، مدارک و هزینه‌ ها

/
یکی از کشورهایی که از نظر تحصیلی، کاری و رفاهی استانداردهای …
ویزای تحصیلی کانادا

شرایط ویزای کار در کانادا

ویزای کار در کانادا و شرایط لازماین نوع ویزا مناسب همسران دانشجو…
ویزای تحصیلی کانادا

بازگشایی برنامه مهاجرتی کبک

باز شدن برنامه سرمایه گذاری استان کبک جهت اگوست 2018خوشبختی…
ویزای تحصیلی کانادا

اعلام ظرفیت پذیرش تحصیلی جهت مهرماه امسال

خبر خوب جهت متقاضیان تحصیل در مدارس دولتی د رکانادا جهت ترم پایی…