متخصصین کبک, نیروی متخصص استان کبک ، تاریخ بازگشایی سایت کبک ، تکمیل ظرفیت نیروی متخصص و باز گشایی مجدد در هفته اینده

تکمیل ظرفیت نیروی متخصص و باز گشایی مجدد در هفته اینده

جهت اطلاع متقاضیان برنامه نیروی متخصص استان کبکامروز ساعت 8:30 به و…

تاریخ بازگشایی سایت کبک

با ز شدن سایت مهاجرت کبک جهت نیروی متخصص استان کبکوب سایت ا…

مشاغل مورد نیاز کانادا و اقامت دایم

مشاغل  مورد نیاز جهت اقامت دایم کانادا  : مهندس کامپیوتر- مهندس ژنتیک …

رکورد پذیرش مهاجر در کانادا شکسته می شود

 روز گذشته 8 مارس 2016 آقای جان مک کالم وزیر مهاجرت و شهروندی  کا…

تغییرات نیروی متخصص کبک

تغییرات برنامه نیروی متخصص استان کبکاستان کبک برنامه نیروی…

تمدید مهلت ثبت نام کبک

طبق اعلام رسمی اداره مهاجرت و شهروندی استان کبک جهت جذب نیروی متخصص …

لیست جدید هزینه پرونده - استان کبک

/
با آغاز سال نو میلادی 2015، استان کبک هزینه بررسی پرونده ها را …

خبر خوب در مورد نیروی متخصص کبک

اداره مهاجرت  شهروندی استان کبک اعلام نمود که جهت پرونده های جدید  نی…

تکمیل ظرفیت نیروی متخصص کبک

روز گذشته یعنی 11 نوامبر در مدت تنها یک هفته، ظرفیت نیروی متخصص…