نیروی متخصص فدرال ، طرح جدید اقامت کانادا و جذب نیروی متخصص پیشرفته ، برنامه جدید جذب نیروی متخصص (AIPP) ، تغییرات جدید سیستم اکسپرس اینتری و …

تغییرات جدید سیستم اکسپرس اینتری

تغییرات جدید سیستم اکسپرس اینتری  اوریل 2017برنامه امتیاز بند…

برنامه جدید جذب نیروی متخصص (AIPP)

Atlantic Immigration Pilot Program (AIPP)برنامه جدید جذب نیروی…

طرح جدید اقامت کانادا وجذب استعداد های پیشرفته

طرح جدید اقامتی کانادا جهت استعدادهای پیشرفتهدولت کانادا در برنامه ا…

تغییرات مثبت روش اکسپرس اینتری

اصلاحات در برنامه "ورود سریع": پاییز 2016از 19 نوامبر 2016 در ب…

تغییر قانون شهروندی در کانادا

/
طیق اعلام رسمی وب سایت  مهاجرت و شهروندی کانادا از 11 ماه ژوین امسال  قان…

نیاز به نیروی متخصص -مانیتوبا

/
برنامه جدید نیروی متخصص مانیتوبا که  به تازگی از طرف دولت ای…

پنجمین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری

/
در آخرین نوبت ارسال دعوتنامه جهت متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری که اوایل ماه آ…