روش خود اشتغالی برای گرفتن ویزا و اقامت کانادا . جدیدترین روش ها و اخبار خوداشتغالی کانادا را دبال کرده و از وکیل رسمی کانادا برای روش خود اشتغالی کمک بگیرید

لطفا توجه کنید

دفتر مهاجرتی و حقوقی کپیتال اینترنشنال در کانادا هیچ گونه مشاوره، توصیه…

پناهندگی در کانادا

بدنبال روی کار آمدن دولت جدید حزب لیبرال کانادا و انعطاف پذی…

اخذ تابعیت و پاسپورت در 4 ماه

پاسپورت و تابعیت کشور انتیگوآ تنها کشور جهان که میشود پاسپورت آ…

تازه های مهاجرت استان کبک

/
تکمیل ظرفیت برنامه استان کبک در گروه خود اشتغالی هم اعلام شد.این ب…

اقامت کانادا بدون سرمایه گذاری و سپرده

/
اقامت کانادا از روش خوداشتغالی فدرال و استان کبک خود اشتغالی یکی ا…