ویزای متخصصین کبک . تکمیل ظرفیت نیروی متخصص و باز گشایی مجدد در هفته اینده . اخذ ویزای نیروی متخصص برای ایالت کبک . ویزای متخصصین کبک

تکمیل ظرفیت نیروی متخصص و باز گشایی مجدد در هفته اینده

جهت اطلاع متقاضیان برنامه نیروی متخصص استان کبکامروز ساعت 8:30 به و…

تاریخ بازگشایی سایت کبک

با ز شدن سایت مهاجرت کبک جهت نیروی متخصص استان کبکوب سایت ا…

لطفا توجه کنید

دفتر مهاجرتی و حقوقی کپیتال اینترنشنال در کانادا هیچ گونه مشاوره، توصیه…

رکورد پذیرش مهاجر در کانادا شکسته می شود

 روز گذشته 8 مارس 2016 آقای جان مک کالم وزیر مهاجرت و شهروندی  کا…

اشکال فنی سیستم آنلاین نیروی متخصص کبک

سیستم آنلاین ارسال پرونده جهت نیروی متخصص استان کبک که قرار بود ر…

تمدید مهلت ثبت نام کبک

طبق اعلام رسمی اداره مهاجرت و شهروندی استان کبک جهت جذب نیروی متخصص …

تکمیل ظرفیت نیروی متخصص کبک

روز گذشته یعنی 11 نوامبر در مدت تنها یک هفته، ظرفیت نیروی متخصص…

تغییرات امتیاز بندی استان کبک جهت نیروی متخصص

تتغییرات امتیازات در سیستم امتیاز بندی استان کبک جهت نیروی متخ…

از 4 نوامبر استان کبک نیروی متخصص می پذیرد

نیروی متخصص استان کبک با ظرفیت 6300 نفر باز شدطبق وب سایت …